Privatlivspolitik

Yah.dk persondatapolitik

1. Generelt

Hos Yah.dk vil vi gerne have, at du skal kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. I denne persondatapolitik forklarer vi, hvordan vi indsamler, anvender, udleverer og opbevarer dine personoplysninger, og hvordan vi i øvrigt sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er vigtigt for os, at du læser og forstår denne persondatapolitik, og at du føler dig tryg ved den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

2. Hvem er dataansvarlig for persondata?

Yah.dk, Bakkedraget 11, 4534 Hørve, CVR nr. 43934503, Danmark (i denne politik kaldet ”Yah.dk”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når Yah.dk leverer og markedsfører produkter og tjenester samt ved al øvrig kontakter med Yah.dk, såsom besøg på vores online auktionsside eller ved service- og supportanmodninger via e-mail og telefon. Som dataansvarlig for persondata er det Yah.dks ansvar at sørge for, at dine oplysninger behandles på en korrekt og sikker måde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Hvilke personoplysninger om dig behandler vi?

Yah.dk indsamler og behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som bruger i forbindelse med oprettelse, så du kan gennemføre køb og salg via vores auktionsside, og at vi markedsfører og sælger vores produkter og tjenester.

  • Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, adresse, og telefonnummer.
  • Kontooplysninger såsom brugernavn, adgangskode og hvornår kontoen blev registreret.
  • Kundevalg vedrørende indstillinger for markedskommunikation og personlige tilbud.
  • Køb- og salghistorik såsom købte/solgte produkter eller tjenester, transaktionsdato, pris, rabat og evt. rating af handlen.
  • Brugergenererede data om din interaktion med Yah.dks markedskommunikation og websteder, såsom IP-adresse, enhedsinformation (teknisk information om computer, mobiltelefon og andre enheder, som du bruger f.eks. webbrowser-indstillinger, tidszone, operativsystem), informationer om lokalitet.

4. Fra hvilke kilder indsamler vi oplysninger om dig som kunde?

Yah.dk indsamler dine personoplysninger direkte fra dig, når du foretager opretter en brugerkonto, besøger Yah.dks hjemmeside, klikker på links i digital markedskommunikation, som vi har sendt til dig, er i kontakt med vores kundeservice, og når du på anden måde er i kontakt med Yah.dk og afgiver oplysninger om dig selv. Oplysninger om dig indsamles i disse tilfælde, for at du kan indgå aftaler med Yah.dk, og for at Yah.dk kan levere sine ydelser og tjenester til dig.

Yah.dk indsamler også visse personoplysninger via cookies, som logger, hvordan du bruger vores websted, og dermed hvilket indhold du foretrækker. Du finder flere informationer om, hvordan vi anvender cookies i Yah.dks cookiepolitik.

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

Yah.dk indsamler og behandler oplysninger om dig til forskellige formål. Disse formål sætter de ydre rammer for, hvad vi må bruge dine personoplysninger til. Nedenfor forklarer vi formålene med vores behandling og giver eksempler på, hvilke behandlingsaktiviteter der foregår under de respektive formål. Vær opmærksom på, at nogle af dine personoplysninger kan behandles til flere formål.

a) Håndtere køb eller salg via auktion

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter aktiviteter for bl.a. at identificere dig, håndtere udveksling af kontaktoplysninger mellem køber og sælger betalingshistorik og økonomiske oplysninger.
Den indsamling af oplysninger, som vi foretager for at kunne håndtere dine køb og salg via vores auktionssystem, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. Yah.dks almindelige vilkår og betingelser. Hvis vi ikke får disse oplysninger fra dig, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi kan i så fald afvise brug af vores system.

b) Tilbyde og håndtere Yah.dk konto

Personoplysninger behandler vi til dette formål f.eks. for at give dig tilladelse til at logge ind på kontoen, beskytte din identitet, oprette dine personlige auktioner, opretholde korrekte kontaktoplysninger, håndtere dine indstillinger for markedskommunikation og personligt tilpassede tilbud, gøre det lettere for dig at købe og sælge på vores auktionsside via forud udfyldte oplysninger og gemte betalingsmuligheder, gøre det lettere for dig at håndtere sager og reklamationer samt gøre det muligt for dig at følge dine auktionsshistorik.
Indsamlingen af oplysninger, som vi foretager for at kunne tilbyde og administrere din Yah.dk konto, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. Vilkår for Yah.dk konto. Hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi kan i så fald afvise registreringen af kontoen eller lukke kontoen.

c) Afgive informationer om og markedsføre produkter og tjenester

Vi behandler personoplysninger til dette formål for pr. brev og e-mail at kunne informere dig om og markedsføre de produkter, tjenester og tilbud, som Yah.dk tilbyder, vise anbefalinger og indbyde til events, konkurrencer og markeds- og kundetilfredshedsundersøgelser.
Til dig, som er indehaver af en Yah.dk konto: Læs mere om vores markedskommunikation i Vilkår for Yah.dk konto. Indsamlingen af oplysninger, som vi foretager med dette formål, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i iht. disse vilkår. Hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi må i så fald begrænse visse tilbud og andre fordele, som er koblet til din konto.

d) Håndtere sager, som modtages af Yah.dks supportfunktioner

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter Yah.dks aktiviteter for f.eks. at kommunikere, sikre kundens identitet, behandle klager og supportsager, besvare spørgsmål, som modtages af kundeservice eller andre supportfunktioner via e-mail, telefon eller digitale kanaler, rette forkerte oplysninger, give teknisk support og pleje kundeforholdet.

e) Opfylde juridiske forpligtelser, som pålægges Yah.dk

Personoplysninger behandles til dette formål, for at Yah.dk kan opfylde kravene i love, domme eller myndighedsbeslutninger. Eksempler på sådanne krav er forpligtelser iht. bogføringsloven til at opbevare visse oplysninger, som kan henføres til et enkelt individ. Hvis de oplysninger, som Yah.dk indsamler inden for rammerne af dette formål, ikke afgives, kan vi ikke opfylde vores juridiske forpligtelser, og vi kan i så fald afvise oprettelse af en konto i vores system eller den aktivitet, der giver anledning til vores juridiske forpligtelser.

f) Forhindre misbrug samt forhindre, forebygge og undersøge ulovlige handlinger inden for rammerne af vores virksomhed

Behandling af personoplysninger til dette formål sker blandt andet for at forhindre misbrug af Yah.dk kontoen samt forebygge og undersøge mistanke om hæleri og bedrageri. Mistanke om en ulovlig handling og forsøg på en ulovlig handling vil blive politianmeldt.

g) Vurdere, udvikle og forbedre Yah.dks tjenester, produkter og systemer til vores kunder generelt

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter aktiviteter for blandt andet at gøre vores auktionsside og andre tjenester mere brugervenlige, udvikle eller fremhæve digitale funktioner, forbedre vores kundetilbud (f.eks. udvikling af tjenester og produkter), udarbejde dokumentation med det formål at forbedre købs- og salgsflowet, samt forbedre vores IT-system for at højne sikkerheden,
For at kunne opfylde dette formål foretager Yah.dk generelle analyser i aggregeret form, dvs. ikke på individniveau, af blandt andet klik- og besøgsadfærd, enhedsinformation, ordrehistorik, betalingshistorik, geografisk placering og individuelle kunders feedback.

6. Hvad er lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger?

For at Yah.dk har ret til at indsamle og behandle dine personoplysninger, skal der foreligge en lovlig grund til hvert formål, som oplysningerne behandles til. Lovgrundlaget, som vi baserer vores behandling på, er beskrevet i dette afsnit. Bemærk, at flere lovlige grunde kan være gældende for samme behandling.

a) Juridisk forpligtelse

Denne grund indebærer, at vores behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som pålægges Yah.dk, eksempelvis at dokumentere betalingsoplysninger for at overholde kravene i bogføringsloven.

b) Aftaleforpligtelser

Denne grund indebærer, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig som kunde af vores tillægsydelser, som køber eller sælger via vores auktionsside eller for at kunne indgå aftaler på et senere tidspunkt. For dig, som er indehaver af en Yah.dk konto, gælder det, at du ved at acceptere Vilkår for Yah.dk konto, har indgået en aftale med Yah.dk, som sætter rammerne for, hvilken behandling af dine personoplysninger, der kan ske for at tilbyde, håndtere og administrere vores tjenester, som er koblet til kontoen, f.eks. analyse af dine personlige egenskaber for at give dig personligt tilpassede fordele og tilbud. Ved køb eller salg behandler vi dine oplysninger for at opfylde forpligtelserne iht. Yah.dks almindelige salgsbetingelser. Da kan det f.eks. være nødvendigt, at Yah.dk registrerer dine kontaktoplysninger, så vi kan opfylde vores forpligtelse til at levere produktet eller tjenesten.

c) Berettiget interesse

Denne grund indebærer, at vores behandling baseres på en såkaldt interesseafvejning af berettiget interesse. Med dette menes, at behandlingen sker, fordi Yah.dk vurderer, at vi har berettigede interesser i at behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet. På denne baggrund behandler vi blandt andet dine personoplysninger for at forhindre misbrug af Yah.dk kontoen samt forhindre, forebygge og undersøge ulovlige handlinger inden for rammerne af vores virksomhed. Hvis vi vurderer, at der er begået en ulovlig handling eller forsøg på en ulovlig handling, og vi indgiver en politianmeldelse, så vil Yah.dk også fortsætte med at behandle dine personoplysninger, for at vi skal kunne fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Yah.dk opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, til hvilket oplysningerne behandles. Hvor lang tid personoplysningerne opbevares, afhænger altså af, til hvilket formål oplysningerne behandles. Derudover kan Yah.dk opbevare oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende, f.eks. hvis der er en igangværende tvist, eller hvis der er indgivet en anmeldelse af en ulovlig handling til politimyndighederne. Vi gennemgår regelmæssigt vores oplysninger og fjerner personoplysninger, som ikke længere er nødvendige.

Yah.dk gemmer personoplysninger, der er koblet til din Yah.dk konto, så længe du aktivt interagerer med Yah.dk på forskellige måder. Hvis du har været inaktiv i en vis periode, vil kontoen automatisk blive lukket, og de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandlet for at føre Yah.dk kontoen og tjenesterne koblet til kontoforholdet, vil blive slettet.